رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی استان تا ۲۰ فروردین تمدید شد


16 فروردين, 1399 - 21:26 -- روابط عمومی2
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری قزوین :

دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی استان تا ۲۰ فروردین تمدید شد

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری قزوین گفت : براساس بخشنامه معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری واستخدامی کشور موضوع شیفت بندی ،انجام خدمات دورکاری ،نوبت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی استان تا20فروردین۹۹ تمدیدشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

رقیه نانگیر معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری قزوین گفت : براساس بخشنامه معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری واستخدامی کشور موضوع شیفت بندی ،انجام خدمات دورکاری ،نوبت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی استان تا ۲۰ فروردین۹۹ تمدیدشد.
 
نانگیر افزود:درراستای سیاست های رئیس محترم جمهور مبنی بر الزام اسکان مدیران دستگاههای اجرایی استان درمحل خدمت خود و تأکیدبه مدیران جهت اقامت باخانواده درمحل خدمت، آن دسته ازمدیران که امکان سکونت ندارند،حداکثرتاپایان اردیبهشت۹۹ نسبت به تعیین وتکلیف اسکان خود و خانواده اقدام نمایند.